Your PublicIP Address: 172.69.62.61
  • Tính năng này sẽ giúp bạn kiểm tra nhanh chóng Ping đến game bạn đang chơi mà không cần phải kết nối VPN vào, với điều kiện bạn cần phải biết được Host muốn kiểm tra (có thể dùng SmartSniff hoặc CurrPorts trong bộ SoftwareVPN để lấy thông tin Host).
  • Nhập bất kỳ địa chỉ IP hoặc Domain vào ô bên dưới, hệ thống sẽ tự động kiểm tra Ping từ máy chủ này đến Host bạn chỉ định, từ đó bạn có thể xác định chính xác được Ping từ bạn đến Host (tổng Ping từ bạn đến máy chủ VPN & Ping từ máy chủ VPN đến Host).
  • Tất nhiên bạn có thể dùng tính năng Looking Glass này để kiểm tra bất cứ thứ gì mình muốn.
Looking Glass Server Address: 168.235.80.221